.

 

 

 حدود ۶۰ برنامه قبلاانتخاب کرده و  اپلود کرده بودم گفتم تا لینکاشون از کار نیفتاده برا دانلود بزارم .


  

شاخه گل 217 ( شرح حال فرصت شیرازی)

خواننده : پوران

گوینده : آذر پژوهش

شاعر ابولحسن ورزی

ما رند خراباتی و دیوانه و مستیم

 

دانلود:شاخه گل217

 


گلهای رنگا رنگ 126 )نوای نی)

دشتی

خواننده :بنان

نوازندگان : معروفی _ وزیری تبار _ ملاح

سازنده : محجوبی

شاعر : رهی معیری

اشعار متن : مولانا _ ناظرزاده کرمانی

گوینده : روشنک

 


یک شاخه گل برنامه شماره 320

خواننده : رامش

بیات اصفهان

اشعار از شاعر معاصر ایرج میرزا

ترانه : کیومرث وثوقی

اهنگ  محلی ارمنی در  بیات اصفهان

تنظیم از اقای : صمیمی

پیانو اقای انوشیروان روحانی

ویلن اقای فرید فرجاد

گوینده اذر پژوهش


گلهای رنگا رنگ 580 ب

شاعر :رهی معیری

خواننده:هایده شجریان

با همکاری _ تجویدی _ مجید نجاهی _ و جهانگیر ملک

اهنگ ترانه از تجویدی

شعر ترانه و غزل اواز و اشعار متن از شادروان رهی معیری

گوینده فیروزه امیر معز

صدا بردار : ایرج فهیمی

 

دلا رامی  یا  بلای منی

قبله عشقی یا خدای منی


گلهای رنگا رنگ 214 ب

خواننده : اقای قوامی

سه گاه

آهنگ : سه گاه از علی تجویدی

ترانه : معینی کرمانشاهی

اشعار دیگر از اقای دکتر رعدی آذرخشی . شمس مغربی

گوینده :  روشنک


گلهای رنگا رنگ423

خواننده : پوران و  ایرج

با همکاری : _ حبیب الله بدیعی _ مجد _ افتتاح

اهنگ : دشتی از معروفی

گوینده آزر پژوهش


 

گلهای رنگا رنگ 172

اولین برنامه گلهای پرویز یاحقی است که وی در سن 21 سالگی ساخته است ویلن اول ارکستر خود پرویز یاحقی بوده .حسین یاحقی ابولحسن صبا  تجویدی ویلن های دیگر بودن

بنان _ پرویز یاحقی

آهنگ شور

ترانه از رهی معیری

گوینده : روشنک

کلامی موزون و دلنواز از ادیب نیشابوری سپس بیتی چند از بهار  چند گلیست از گلزار آدب ایران

با اوای گرم بنان گاه غزلی از فروغی بسطامی و گه نظمی از نواب صفا و امیخته با اهنگی موزون اثر هنر مند جوان پرویز یاحقی به سمع صاحبدلان میرسانیم

 


شاخه گل   144  و  204

خواننده :الهه

خدا خدا دیوانه کردی * لیلی منال


قوامی  _ شهیدی

 

گلهای جاویدان 155

حسین کسایی (نی)مهدی خالدی (ویولن) احمد عبادی سه تار)


 

گلهای رنگا رنگ 535

دستگاه همایون

خواننده : عهدیه _شهیدی

نوازنده :  جلیل شهناز

سازنده :فریدون شهبازیان

گوینده :فیروزه امیر معز


گلهای رنگارنگ 205

خوانندگان : بنان _ قوامی _مرضیه

دستگاه :افشاری

نوازندگان :محجوبی _ تجویدی _ حبیب الله بدیعی _ جلیل شهناز _ جهان پناه _ میرنقیبی  _ رحمت اله بدیعی _ نعمت الله مجید _ زاوان _ ایزدی

ضرب : امیر ناصر افتتاح _ جهانگیر ملک

شاعر: رهی معیری

 


گلهای رنگا رنگ 544

ابوعطا

خوانندگان : الهه _ شهیدی

نوازندگان: همایون خرم _ جلیل شهناز

شاعر : نظامی گنجوی – معینی کرمانشاهی

سازنده : جواد معروفی

گوینده : روشنک

 


گلهای رنگا رنگ 503

شور

خوانندگان : قوامی _ پروین _ محمودی خوانساری

پرویز یاحقی _ جلیل شهناز _ همایون خرم _

فرهنگ شریف _ جهانگیر ملک _

گوینده :فیروزه امیر معز


 

گلهای رنگا رنگ 564

سه گاه

خوانندگان :خوانساری_عهدیه

_  حبیب الله بدیعی _  منصور صارمی _ ضرب :جهانگیر ملک

گوینده آذر پژوهش


گلهای رنگا رنگ 508

ماهور

خواننده :  قوامی _ سیما بینا

نوازندگان : پرویز یا حقی _ مجید نجاحی _ منصور صارمی

ضرب : جهانگیر ملک

اهنگ در ماهور از مهدی  خالدی

تنظیم از جوار معروفی

گوینده : اذر پژوهش


گلهای رنگا رنگ 562b

خوانندگان: عهدیه _شهیدی _شجریان

نوازندگان : حبیب الله بدیعی _  جلیل شهناز _ فرهنگ شریف _ رضا ورزنده _ ضرب :ناصر افتتاح _ جهانگیر ملک

اهنگ دشتی از جواد معروفی

گوینده : روشنک


 گلهای رنگا رنگ 541b

خوانندگان : بانو الهه _ شجریان _جمال وفایی نوازندگان: حبیب الله بدیعی _  جلیل شهناز _ فرهنگ شریف  _  محمد موسوی _

ضرب:امیرناصر افتتاح _ جهانگیر ملک

گوینده : روشنک


گلهای تازه 154 

افشاری

خواننده :شجریان

نوازندگان : اسد الله ملک _ فرهنگ شریف _

ضرب : جهانگیر ملک

گوینده : سرور پاک نشان

 

 


گلهای رنگا رنگ 454

بیات اصفهان

 

خوانندگان :ناهید _ ایرج _ قوامی

 


گلهای رنگا رنگ 570

شور

حمیرا _ پرویز یا حقی


گلهای رنگا رنگ 287

 

با همکاری : بانو الهه و وفایی_ فاخته ای

تجویدی _ کیومرث حافظی

گوینده : روشنک


گلهای رنگا رنگ522

ابوعطا

خوانندگان : گلپا _ ایرج _ پوران

نوازندگان :احمد عبادی _ فرهنگ شریف _ حبیب الله بدیعی _ منصور صارمی

ضرب :امیر ناصر افتتاح

گوینده :اذر پژوهس


گلهای رنگا رنگ 444

با همکاری : پوران _ ایرج _ بدیعی _ منصور صارمی

گوینده : فیروزه امیرمعز

 


گلهای تازه 95

دشتی

خواننده:  مسعودی

نوازندگان : منصور صارمی _ سیروس حدادی

ضرب : امیر ناصر افتتاح


 

گلهای رنگا رنگ 182 b

 

مرضیه _ گلپا


گلهای رنگا رنگ 579

 

خواننده :هایده

_ همایون خرم _ مجید نجاهی_ منصور نریمان_ ناصر افتتاح

گوینده :فخری نیک زاد

 


گلهای رنگا رنگ 574b

خوانندگان : الهه _  شجریان _ گلپایگانی نوازندکان :_ عبادی _ مجید نجاهی _ ضرب :جهانگیر ملک

آهنگ دشتی از بزرگ لشکری

گوینده: روشنک


 

گلهای رنگا رنگ 196 b

ابوعطا

خواننده : الهه _ گلپایگانی

پرویز یا حقی و فرهنگ شریف

 

دانلود

 


 

شاخه گل  259

برنامه مخصوص

شاخه گلی که به یادهنر مند فقیه گلها  شادروان

مرتضی محجوبی

 


 

گلهای رنگا رنگ 572

ابوعطا

خوانندگان :پروین _ قوامی

نوازندگان: همایون خرم  _ مجید نجاهی _ احمد عبادی

گوینده :اذر پژوهش

 


 

گلهای رنگا رنگ 572B

 

خوانندگان :    شجریان _ قوامی _ پروین

 


 

گلهای جاویدان 145

خوانندگان : بنان_ گلپایگانی

نوازندگان : عبادی_محجوبی _بدیعی _جلیل شهناز _ پرویز یا حقی

اهنگ : ابو عطا _ افشاری _ دشتی _شور

گوینده : روشنک


 

گلهای رنگا رنگ 276

بیات اصفهان

خانم روحبخش و شهیدی


یک شاخه گل 140

خواننده : بانو آذر

نوازندگان : ویلن صبا_ سنتور پایور


 

برگ سبز 42

شور

خواننده : بانو فرح

جلیل شهناز _ حبیب الله بدیعی _بهرام شمس

گوینده :روشنک


گلهای تازه 64

بیا با بل بل شیدا بنالیم

با همکاری :سیما بینا _ شهیدی .جلیل شهناز.اصغر بهاری

گوینده:آذر پژوهش

 

بل بل شیدا

 


گلهای رنگارنگ شماره 571

 

خوانندگان  :رویا_ شهیدی

نوازندگان :_همایون خرم _مجید نجاهی _

ضرب :جهانگیر ملک

گوینده : فیروزه امیر معز

 


با شرکت بانوان ملوک ضرابی.بانو الهه.وآقایان :قوامی .شهیدی.گلپایگانی.ایرج.زند وکیلی.جلیل شهناز.پرویز یاحقی.ناصر افتتاح

گویندگان:روشنک.آذر پژوهش.سیما

 

برگ سبز شماره 200

در مدح علی


گلهای رنگارنگ 319

دشتی

با همکاری:الهه_شهیدی

نوازنده :جواد معروفی

 


گلهای تازه شماره 2

ابوعطا

با همکاری :جواد معروفی.شهیدی. همایون خرم . جهانگیر ملک

 

دشت خاوران


یک شاخه گل برنامه شماره 87

 

خواننده : بانو فرح

.جلیل شهناز

آهنگ از ابراهیم منصوری

گوینده روشنک

 


یک شاخه گل 19

با صدای: الهه

ابیات از سعدی

گوینده: روشنک

وقتی طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را

ساقی بیار آن جام می  .  مطرب بزن آن ساز را

مجنون نبودم مجنونم کردی


 

یک شاخه گل 254 :الهه و شهیدی

 

 

دل فریبی


ای ناکرده وفا

گلهای رنگارنگ 479

اواز : الهه و گلپا

نوازندگان : همایون خرم منصور صارمی

 

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم فروردین 1388ساعت 3:42  توسط حمید  |